วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สอนมวยไทยทหารสหรัฐฯ


 ชั่วโมงกีฬาประจำแต่ละวัน ของนาวิกโยธินไทยและอเมริกา ในวันนี้หลังวิ่งร่วมกัน ทางกองพันฯจึงสอนแม่ไม้มวยไทยให้กับทหารอเมริกาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น