วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดกีฬาต้านยาเสพติด
5 มีนาคม 2558 นาวาโทศิริศักดิ์  เผ่าเมือง ผู้บังคับกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน  เป็นประธานในการเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กองพันสีขาว   ณ สนามหน้ากองร้อยกองบังคับการกองพัน โดยมีการจัดการแข่งขั้นฟุตบอล คู่แรก ระหว่างร้อย.บก.ฯ กับ ร้อย รนบ.ที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น