วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

ร่วมจัดงานสงกรานต์ ๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ และ ทหาร กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขึ้นภายในกองพัน  โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป - รดน้ำขอพร ผู้บังคับกองพันฯ และ ผู้ที่มีอาวุโสในกองพันฯ พร้อมทั้ง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น