วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ร่วมถวายพานพุ่ม ณ กองพลนาวิกโยธินน.ท.ศิริศักดิ์   เผ่าเมือง ผู้บังคับกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก พร้อมด้วยข้าราชการ ของกองพัน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
โดยผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีประกอบด้วย มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ 
ราชสกุล ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ชมรมนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองพลนาวิกโยธินและส่วนราชการในพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โดยมีพลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น