วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ทดสอบร่างกายระดับกองพล


 16 มีนาคม  2558 ข้าราชการและทหารกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก ร่วม รับการตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย และทดสอบร่างกาย กับข้าราชการและทหารในสังกัดกองพลนาวิกโยธิน ณ กองพลนาวิกโยธิน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น